Suluk Avukatlık Bürosu

Marka, patent ve tasarım başvurularının, koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı araştırılmalıdır. Böylece tescille sonuçlanmayacak bir sürece girilmemiş olur. Bu araştırma faaliyetine uygulamada ön araştırma denir.

Gerçekten de bazı tanınmış markalar 45 sınıfta koruma görür. Birisi tutup da Coca Cola inşaat şirketi kurmaya kalkarsa Coca Cola firması buna engel olabilir. Çünkü Coca Cola bir dünya markası olup, tüketiciler bu inşaat firmasının, Coca Cola’ya ait ya da bağlı şirket olduğunu düşünebilir.

  • Patent hukukuyla sadece teknik sahaya ait buluşlar korunur.
  • Bu sure marka başvurusunun Türk Patent’e sunulmasından (herhangi bir itiraz, red kararı ile karşılaşılmaması halinde) tescil belgesinin temin edilmesine kadar geçen dönemi kapsar..
  • Böylece tescille sonuçlanmayacak bir sürece girilmemiş olur.
  • Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmektedir.
  • Haksız Rekabet Hukuku, İnternet Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında da uzmandır.

Sözgelimi fırıncılık için Ekmek, berbercilik için Berber adında marka olamaz. Çünkü bu tür isimler hiç kimsenin tekeline bırakılamaz. Bu nedenle de bir işaret, ilgili olduğu sektörü ne kadar tanımlayıcı ise o oranda zayıf bir markadır ve koruma kapsamı da dardır. Bu markaların sahipleri, Koton ve Derimont şeklindeki üçüncü kişilerin kullanımlarını önleyemez. Ancak birebir aynı veya çok benzer kullanımları engelleyebilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sözgelimi, bir kilidin mekanizması patent mevzuatıyla korunur. Buna karşılık finans sektöründeki pazarlama yöntemi korunmaz. Yeni bir marka oluştururken, marka seçiminde oldukça titiz davranılmalıdır. Eğer bir işaret, bir ürün ya da hizmet bakımından tamamen tanımlayıcı ise bu işaret marka olamaz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bununla birlikte Paris Sözleşmesi ve WTO/TRIPS anlaşmasına üye ülkelere ait gerçek veya tüzel kişiler de Türkiye’de başvuru yapabilir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2014 yılında bitirdi. 2017 yılından bu yana büromuzda çalışan Faruk Suluk Marka, Tasarım, Patent ve Telif Hukuku alanlarında yerli ve yabancı müvekkillere avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Haksız Rekabet Hukuku, İnternet Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

İlgili işaret, bulunduğu sektörden ne kadar uzaklaşırsa o oranda ayırt edici kuvveti artar. Yabancı müvekkillerimizin de Türkiye’deki iş ve işlemlerini bizzat gerçekleştirmektedir. Önemli olan değişikliğin sayısı değil, genel etkisidir. Mevzuatta öngörülen etkiyi gösterecek şekilde bir değişikliğe gidilmediği sürece ihlal gerçekleşir.

Ön araştırmanın el yordamıyla yapılmasıyla hiç yapılmaması hemen hemen aynı sonucu doğurur. Bu nedenle ön araştırma, ilgili alanda uzman marka ve patent vekilleri eliyle 7slots yapılmalıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1992 yılında bitirdi. Tasarımların hukuken korunması konulu teziyle 2000 yılında doktora derecesi aldı.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *